Agnieszka Jaskółka playboy
Leasing operacyjny

finanse (21)Leasing operacyjny to umowa krótkoterminowa nie przekraczająca jednak trzech lat. W okresie zwanym okresem trwania umowy przedmiot leasingu nie amortyzuje się. W związku z tą sytuacją może dojść po jego wygaśnięciu (umowy) sprzedany bądź nawet oddany kolejnej osobie w opisywany leasing. Należy wskazać zgodnie z myślą i zapisami specjalistów, że ,,Przedmiotem leasingu mogą być zarówno dobra konsumpcyjne, jak i inwestycyjne. Te ostatnie obejmują zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Przedmiotem leasingu mogą być również określone zespoły środków produkcji, w których skład wchodzą rzeczy ruchome i nieruchome”. Jednak w praktyce opisywanego rodzaju leasingu powinno się wskazać, że dotyczy urządzeń kosztownych, które są potrzebne leasingobiorcy przez określony z góry narzucony czas. Zatem potwierdzono, że leasing operacyjny to umowa krótkoterminowa nie przekraczająca jednak trzech lat. W okresie zwanym okresem trwania umowy przedmiot leasingu nie amortyzuje się. Biorąc leasing bierze się również na siebie wszelkie naprawy wynikające z podpisanej umowy.

Podobne wpisy o gospodarce:

About the author

Related Posts