Mariolka Kiepska na golasa
Istota akcji

finanse (18)Akcja jest określana papierem wartościowym emitowanym przez daną spółkę akcyjną. Skutkuje to faktem danie posiadaczowi prawa do współwłasności spółki i prawo do uczestnictwa w zysku do wskazanego podziału. Analizując liczne badania na ten temat autorzy pisali, że ,,poza kapitałem akcyjnym obligatoryjne jest tworzenie przez spółkę kapitału zapasowego, przeznaczonego na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. Kapitał ten powstaje z odpisów z czystego zysku w wysokości 8% w skali rocznej, z dopłat za uprzywilejowanie akcji oraz z nadwyżki między cena sprzedaży akcji w momencie jej emisji a ich wartością nominalną”. Czy można traktować akcję jako ułamek kapitału akcyjnego? Specjaliści odpowiadają, że tak. Bowiem traktowanie akcji jako wspomnianego ułamka kapitału akcyjnego oznacza, iż kapitał akcyjny spółki akcyjnej zostaje podzielony na poszczególne akcje zupełnie równej wartości nominalnej. To właśnie w statucie spółki powinna zostać określona wysokość poszczególnego kapitału akcyjnego i nominalna wartość akcji, jak i również ich liczba.

Podobne wpisy o gospodarce:

About the author

Related Posts